Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01913/2019
Első irat érkezett: 12/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetése; lakáshasználat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdése, valamint - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 2Pf.20.560/2018/19. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kér az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben volt házastársa (felperes) terjesztett elő keresetet a házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása, gyermektartás fizetése, kapcsolattartás szabályozása és lakáshasználat rendezése iránt. Az indítványozó és volt házastársa ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is előterjesztett, a bíróság ideiglenes intézkedéssel az indítványozót kötelezte az ingatlan elhagyására, a szülői felügyeleti jog és kapcsolattartás, valamint a tartásdíj kérdésében nem hozott ideiglenes intézkedést. Az indítványozó fellebbezését a másodfokú bíróság elutasította, így kénytelen volt elhagyni a közös otthont. Az eljárás során a felperes kiterjesztette keresetét a vagyonközösség megszüntetésére, amelyet viszontkeresetében az indítványozó is kérelmezett. A bontóperben a Győri Járásbíróság meghozta döntését, amelyben az indítványozót jogosította fel a gyermekek feletti szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására, szabályozta a kapcsolattartást és rendelkezett a gyermektartásdíjról, valamint a közös ingatlan kizárólagos használatára az indítványozót jogosította fel. A felperes fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság - az alkotmányjogi panaszban sérelmezett döntésével - az elsőfokú ítéletnek a lakáshasználatra vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte a Ptk. 4:80. § (3) bekezdésére hivatkozással. A Ptk. fenti rendelkezése szerint ha valamelyik házastárs a lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetését kéri, a bíróság a házastársi közös lakás használatát a közös tulajdon megszüntetésével együtt rendezi. A másodfokú döntés következtében az indítványozó - bár kizárólagos felügyeleti jogot gyakorol - nem térhet vissza otthonába gyermekeivel, mert az ideiglenes intézkedés továbbra is hatályos. Az ideiglenes intézkedés megváltoztatására irányuló kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés jogalkotói célja a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával a gyermekek lakás használatához fűződő jogát kívánta védelemben részesíteni. A sérelmezett rendelkezés azonban az indítványozó esetében éppen a jogalkotó céljával ellentétes helyzetet teremt, így sem ő, sem a felperessel közös kiskorú gyermekei nem térhetnek vissza a kizárólagos szülői felügyeletre jogosult indítványozó nélkül a közös lakásba. Ezért a sérelmezett rendelkezés - esetében - ellentétes a jogalkotói céllal, a nemzetközi egyezményben szabályozott kötelezettséggel (gyermekek legfőbb érdekének figyelembevétele), a normavilágosság és jogbiztonság követelményével, és sérti a tulajdonjoga részjogosítványát képező használat jogát. A sérelmezett rendelkezés alkalmazásával hozott döntés továbbá a bírósághoz fordulás jogát és a jogorvoslathoz való jogát is sérti..
.
Indítványozó:
    Bazsó Szilvia
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdés
    a Győri Törvényszék 2Pf.20.560/2018/19. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1913_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1913_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.