Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02930/2022
Első irat érkezett: 12/22/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budakörnyéki Járásbíróság 15.Pk.50.076/2022/18. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet nyújtott be arra hivatkozva, hogy volt házastársa akadályozta a kapcsolattartást azzal, hogy a gyermeke lejárt okmányát adta át a kapcsolattartásra, amikor külföldre kívánt utazni gyermekével. Az elsőfokú bíróság a kérelmet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést fellebbezett részét részben megváltoztatva megállapította, hogy a sérelmezett időben esedékes folyamatos kapcsolattartás tekintetében a volt házastárs megszegte a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat és elrendelte a kapcsolattartás végrehajtását. Felhívta egyúttal a volt házastársat az önkéntes teljesítésre, valamint az indítványozót arra, hogy annak teljesítéséről vagy elmaradásáról értesítse az elsőfokú bíróságot.
Az indítványozó ennek ellenére sérelmezi, hogy a bíróságok nem rendelték el a kapcsolattartás pótlását. Álláspontja szerint a bíróságok contra legem jogalkalmazással alaptörvény-ellenes döntéseket hoztak, amellyel megfosztották a kapcsolattartás utólagos pótlásától..
.
Indítványozó:
    Kupás Levente András
Támadott jogi aktus:
    a Budakörnyéki Járásbíróság 15.Pk.50.076/2022/18. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2930_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2930_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2930_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2930_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2930_7_2022_IM_állásf_anonim.pdfIV_2930_7_2022_IM_állásf_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.