Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02018/2022
Első irat érkezett: 09/06/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.043/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a alapján – a Fővárosi Törvényszék 111.K.701.637/2021/54. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.38.043/2021/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és az I. rendű alperesi érdekelt közös tulajdonában álló ingatlan hátsó kerti részén, építési helyen kívül, 10 évet meghaladóan egy fémvázas, üvegszerkezettel fedett télikert épült, 1 méterre csökkentve a hátsó kert méretét. Az indítványozó az üvegszerkezeten belül szakaszosan téglafalazatot épített ki, majd az egyes falszakaszok elkészültével a teljes meglévő télikert szerkezetet elbontotta. Mindezekhez az indítványozó nem szerezte be a tulajdonostársa hozzájárulását. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: alperes) az ingatlanon hatósági ellenőrzést tartott, ennek eredményeként kötelezte az indítványozót a hátsó kerti épületbővítés elbontásával a kivitelezés megkezdése előtti állapot visszaállítására, a szabálytalan építési terület bekerítésére, a balesetveszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. Arra is felhívták a figyelmét, hogy az elbontott télikertet nem építheti vissza. Az indítványozó keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, melyben az alperes határozatának megváltoztatását kérte akként, hogy a bíróság a bontást előíró és az építési tevékenység tiltását elrendelő rendelkezéseket törölje. Másodlagosan a határozat megsemmisítését kérte az alperes új eljárás lefolytatására kötelezése mellett. A törvényszék ítéletében a keresetet elutasította. Ennek következtében az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, melyben az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a bíróság új határozat hozatalára utasítását indítványozta. A Kúria a Fővárosi Törvényszék ítéletét helybenhagyta, a felperes felülvizsgálati kérelmét alaptalannak ítélte.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga és ezen keresztül a tulajdonhoz való joga, mert a hatóság és a bíróságok contra legem döntéseket hoztak az ügyében. Az indítványozó szerint sérült a családi élet és az otthon tiszteletben tartását garantáló alapjoga is..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 111.K.701.637/2021/54. számú ítélete, Kúria Kfv.III.38.043/2021/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2018_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2018_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2018_2022.pdfSz_IV_2018_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.III.38.043/2021/11 of the Curia (construction case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .