Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00158/2022
Első irat érkezett: 01/17/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/28/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 3/B.P.23.692/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy jogelődje 1966-ban megtervezett és kivitelezett egy önkormányzati tulajdonban álló, színházként működő épület beltéri falfelületen megalkotott mozaikburkolatot. Az épületet használó színház belső terét 2009-ben felújították és átalakították, ennek során a mozaikburkolatot elfedték, így az már nem volt a közönség számára látható. Az indítványozó keresetében annak megállapítását kérte, hogy az általa mint jogutód által érvényesíthető szerzői jogokat a tulajdonos megsértette azzal, hogy a mozaikot mint iparművészeti alkotást, azaz szerzői művet teljes terjedelmében eltakarta, illetve megrongálta. A bíróság elsőfokú ítéletével a keresetet elutasította. Indokolásában kifejtette, hogy a szerzői jog gyakorlása nem ütközhet a tulajdonosi jogok gyakorlásába, és az épület tulajdonosát megilleti az a jogosultság, hogy az épületet átépítse, annak építészeti kialakítását, rendeltetését megváltoztassa, vagy akár elbontsa azt. A bíróság álláspontja szerint a peresített iparművészeti alkotás egy belső tér burkolata, és ekként az építmény részének tekintendő; a színházi előcsarnok belsőépítészeti átalakításáról a tulajdonos szabadon dönthet. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéleteket a bíróság a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga megsértésével hozta, mivel a mű csorbításával kapcsolatos kereseti kérelemről érdemben nem döntött, és ennek indokát nem adta. Emellett az indítványozó a tulajdon alkotmányjogi fogalmának részét képező szerzői joga sérelmére is hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 3/B.P.23.692/2020/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_158_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_158_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 8.Pf.20.559/2021/5 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (copyright infringement)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .