Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00158/2022
Első irat érkezett: 01/17/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/28/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 3/B.P.23.692/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy jogelődje 1966-ban megtervezett és kivitelezett egy önkormányzati tulajdonban álló, színházként működő épület beltéri falfelületen megalkotott mozaikburkolatot. Az épületet használó színház belső terét 2009-ben felújították és átalakították, ennek során a mozaikburkolatot elfedték, így az már nem volt a közönség számára látható. Az indítványozó keresetében annak megállapítását kérte, hogy az általa mint jogutód által érvényesíthető szerzői jogokat a tulajdonos megsértette azzal, hogy a mozaikot mint iparművészeti alkotást, azaz szerzői művet teljes terjedelmében eltakarta, illetve megrongálta. A bíróság elsőfokú ítéletével a keresetet elutasította. Indokolásában kifejtette, hogy a szerzői jog gyakorlása nem ütközhet a tulajdonosi jogok gyakorlásába, és az épület tulajdonosát megilleti az a jogosultság, hogy az épületet átépítse, annak építészeti kialakítását, rendeltetését megváltoztassa, vagy akár elbontsa azt. A bíróság álláspontja szerint a peresített iparművészeti alkotás egy belső tér burkolata, és ekként az építmény részének tekintendő; a színházi előcsarnok belsőépítészeti átalakításáról a tulajdonos szabadon dönthet. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéleteket a bíróság a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga megsértésével hozta, mivel a mű csorbításával kapcsolatos kereseti kérelemről érdemben nem döntött, és ennek indokát nem adta. Emellett az indítványozó a tulajdon alkotmányjogi fogalmának részét képező szerzői joga sérelmére is hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 3/B.P.23.692/2020/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_158_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_158_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5.
  számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügy előzménye,
  hogy az indítványozó jogelődje 1966-ban megtervezett és kivitelezett egy
  önkormányzati tulajdonban álló, színházként működő épület beltéri falfelületen
  megalkotott mozaikburkolatot. Az épületet használó színház belső terét 2009-ben
  felújították és átalakították, ennek során a mozaikburkolatot elfedték, így az
  már nem volt a közönség számára látható. Az indítványozó keresetében annak
  megállapítását kérte, hogy az általa mint jogutód által érvényesíthető szerzői
  jogokat a tulajdonos megsértette azzal, hogy a mozaikot mint iparművészeti
  alkotást, azaz szerzői művet teljes terjedelmében eltakarta, illetve
  megrongálta. A bíróság elsőfokú ítéletével a keresetet elutasította.
  Indokolásában kifejtette, hogy a szerzői jog gyakorlása nem ütközhet a
  tulajdonosi jogok gyakorlásába, és az épület tulajdonosát megilleti az a
  jogosultság, hogy az épületet átépítse, annak építészeti kialakítását,
  rendeltetését megváltoztassa, vagy akár elbontsa azt. Az indítványozó
  fellebbezése nyomán eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet
  helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint az ítéleteket a bíróság a
  tisztességes bírósági eljáráshoz való joga megsértésével hozta, mivel a mű
  csorbításával kapcsolatos kereseti kérelemről érdemben nem döntött, és ennek
  indokát nem adta. Emellett az indítványozó a tulajdon alkotmányjogi fogalmának
  részét képező szerzői joga sérelmére is hivatkozik. Az Alkotmánybíróság
  határozatában a korábbi döntései alapján összefoglalóan megállapította, hogy a
  szerzői jogot az abból következő vagyoni jogokkal összefüggően a tulajdonhoz
  való jog védelmi körében helyezte el; ugyanakkor a szerzői jog alapjogi szintű
  védelme során értékelésre került az alkotó és műve közötti személyes jellegű
  kapcsolat. Az indítványozó a jelen ügyben az integritáshoz való jog sérelmén
  keresztül hivatkozott tulajdonhoz való jogának alaptörvény-ellenes
  korlátozására, azonban az Alkotmánybíróság gyakorlatában a tulajdonhoz való jog
  védelmének tárgya a fennálló tulajdonból levezethető vagyoni jogosultság. Az
  indítványozó sem a jelen ügy tárgyát képező perben, sem az Alkotmánybírósághoz
  benyújtott indítványában nem hivatkozott semmilyen jogszabályban nevesített
  vagyoni joga védelmére, hanem a mű integritásának mint személyhez fűződő jognak
  az alaptörvényi szintű védelmét kérte a tulajdonhoz való jog védelméhez
  kapcsolódóan. A mű környezetének megváltozása azonban az Alkotmánybíróság
  gyakorlata szerint nem értelmezhető az alkotmányos tulajdonvédelem körében.
  Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  2024.07.09 13:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_158_2022.pdfSz_IV_158_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 8.Pf.20.559/2021/5 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (copyright infringement)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .