Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01266/2019
Első irat érkezett: 07/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete elleni alkomtányjogi panasz (építésügyi határozat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bíróság egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül meghozott ítéletével a Pest Megyei Kormányhivatal és a Gödöllői Járási Hivatal építésügyi határozatait megsemmisítette és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte, az építésügyi hatóságot pedig arra kötelezte, hogy az ügyben félként érintett indítványozó ügyfél jogait gyakorolhassa. Az indítványozó az ítélet teljesítésének kikényszerítésére irányuló kérelmet nyújtott be a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A bíróság a támadott ítéletével a keresetet elutasította, megállapítva, hogy a hatóság az ügyintézési határidőre vonatkozó kötelezettségét ugyan megsértette, de az eljárási kötelezettségét teljesítette, az ellenőrzést lefolytatta, jegyzőkönyvezte.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a bíróság teljesen figyelmen kívül hagyta azt, hogy a hatóságok kettős mércét alkalmaztak az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdés szerinti egyenlő bánásmód sérelmét valósították meg, s a diszkrimináció által természetszerűleg sérült az Alaptörvény II. cikkében garantált emberi méltósága is. Azáltal pedig, hogy a bíróság elmulasztotta elvégezni a perbe vitt jogok és kötelezettségek érdemi elbírálását és a részletes indokolást, a tisztességes eljáráshoz való jogát sértette meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseibe ütköző módon..
.
Támadott jogi aktus:
  A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I) cikk
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1266_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1266_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .