Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01384/2022
Első irat érkezett: 06/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.686/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hatóság félrevezetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.686/2021/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki hatóság félrevezetésének vétségében, ezért 100 napi pénzbüntetésre ítélete. A tényállás szerint az indítványozó önhibájából eredő ittas állapotban 2017. január 10. napján a 112 segélyhívó szám felhívása útján valótlan tartalmú, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó bejelentést tett. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A Kúria az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban az első- és másodfokú bíróság döntését hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése, illetve annak elvi tartalma az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elvét sérti. A Kúria a hívásfogadó központot hatóságnak minősítette, holott nincsen hatósági jogköre, erről a jogalkotó kifejezetten nem rendelkezett, így ennek hiányában az indítványozó sem követhette el a hatóság félrevezetése tényállást. Továbbá az elkövetési magatartással kapcsolatban az indítványozó előadja, hogy a törvényi tényállásban "büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmény" szerepel, míg a Kúria értelmezésében "bűncselekménye elkövetésére vonatkozó bejelentés, amely alkalmas volt arra, hogy büntetőeljárás alapjául szolgáljon" szerepel, mely nem ugyanazt takarja. Az indítványozó véleménye szerint a Kúria jogértelmezése az értelmezési tartományt túlfeszíti az indítványozó hátrányára kiterjesztően. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Bfv.III.686/2021/14. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (4) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1384_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1384_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1384_2022.pdfSz_IV_1384_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.III.686/2021/14 of the Curia (misleading the authority)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .