Ügyszám: IV/02111/2016
.
Első irat érkezett: 12/28/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan vételére kötelezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete megsemmisítését indítványozta.
Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Ptk. 137. § (1), (2) és (4) bekezdéseinek, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) és (2) bekezdéseinek megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Utalt arra, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításának is helye lehet.
Az indítványozó mint felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az önkormányzatot a felperes tulajdonában álló ingatlan megvételére, és hozzon létre közöttük adásvételi szerződést, mivel - álláspontja szerint - az önkormányzat jogelődje a ráépítéskor rosszhiszeműen járt el, és ismerte azt a körülményt, hogy a perbeli út magántulajdonban álló ingatlanon épül. Az indítványozó szerint a perbeli út az ingatlan-nyilvántartástól függetlenül nem magánút, hanem közút. A bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik a tulajdonhoz való jogot és a jogállamiság elvét, mert az indítványozó (perbeli felperes) tulajdonán keresztül húzódó út díjmentes használatának kikényszerítését tették lehetővé, mikor elutasították a felperesnek az ingatlan (közforgalom elől el nem zárt magánút) megvételére kötelezés iránti keresetét. Kifogásolja, hogy a bíróságok rosszul választották meg az alkalmazandó jogszabályt, és a jogszabályokat az alapjogokat kiüresítő, mereven szó szerinti értelemben alkalmazták. Az indítványozó kifejti, hogy a tulajdonhoz való jog sérelme kapcsán olyan bevételtől (úthasználati díjtól) esik el, mely bevétel hiánya sérti a vállalkozáshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 137. § (1), (2) és (4) bekezdés
    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1)-(2) bekezdés

    Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XII. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2111_2_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_2111_2_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_2111_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_2111_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
.
..