Ügyszám: IV/02233/2017
.
Első irat érkezett: 12/14/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.197/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 4.P.22.887/2015/06. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.327/2015/7. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.197/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2015. június 10-én közérdekű adat kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyben hét kérdést tett fel dr. Varga Zs. András alkotmánybíró összeférhetetlenségének megszüntetésével kapcsolatban. A 2014. október 7-ei teljes ülés emlékeztetőjének megismerését a kérelmezett elutasította, egyebekben a rendelkezésére álló adatokat megküldte a kérelmezőnek.
Az indítványozó közérdekű adat kiadása iránti pert kezdeményezett az Alkotmánybíróság ellen a Fővárosi Törvényszéknél, mely első fokon a keresetet elutasította, és kötelezte a felperest a perköltség megfizetésére. A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a perköltséget leszállította, valamint mellőzte az illeték viselésére és a kifogás elutasítására vonatkozó rendelkezéseket. A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályában fenntartotta, és a felperest perköltség megfizetésére kötelezete.
Az indítványozó szerint az ítéletek sértik az emberi méltósághoz való jogát, a közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, valamint a perköltséggel összefüggésben a tulajdonhoz való jogát. Álláspontja szerint a bíróságok megsértették az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, és a felek törvény előtti egyenlőséghez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 4.P.22.887/2015/06. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.327/2015/7. számú ítélete
    Kúria Pfv.IV.20.197/2017/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk
R) cikk
I. cikk
II. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk
39. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2233_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2233_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..