Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01342/2022
Első irat érkezett: 06/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt bíró)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése, a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítélete és a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020/20. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kártérítés iránti keresetet nyújtott be az - őt egy korábbi perben képviselő - ügyvéd ellen a Miskolci Járásbírósághoz. A Miskolci Járásbíróság bírái elfogultságot jelentettek be, ezért a Miskolci Törvényszék az eljárás lefolytatására a Mezőkövesdi Járásbíróságot jelölte ki.
A Mezőkövesdi Járásbíróság mint elsőfokú bíróság ítéletével az indítványozó keresetét elutasította. A Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mert a felülvizsgálat törvényben kizárt.
Az indítványozó előadása szerint a másodfokon eljáró tanácsban elfogult bírák jártak el, akikkel szemben az indítványozó kizárási indítványt terjesztett elő, a bírák kizárására azonban nem került sor, ezért sérült a független és pártatlan bírósághoz, a per tisztességes lefolytatásához való joga. Álláspontja szerint elfogult bírák vettek részt az elsőfokú bíróságot kijelölő végzés meghozatalában, ezért sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy a bíróság a vagyoni kárt a keresettől eltérő jogcímen bírálta el. Nézete szerint a bíróság azzal, hogy a kártérítés iránti keresetét elutasította, megsértette a tulajdonhoz való jogot, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, továbbá indokolási kötelezettség megsértése miatt a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.545/2021/18. számú ítélete, a Mezőkövesdi Járásbíróság 2.P.20.100/2020/20. számú ítélete
  Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1342_0_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_1342_0_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .