Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01313/2020
Első irat érkezett: 07/30/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.II.37.719/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (orvossal szembeni panasz)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kf.II.37.719/2019/4. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma 19.K.700.702/2018/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását, valamint az ítéletek megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó etikai panaszt nyújtott be egy szakmai kamara felé, melynek elsőfokú szerve a panaszt elutasította, másodfokú szerve az elsőfokú végzést helybenhagyta. Az indítványozó közigazgatási perrel élt a végzésekkel szemben, melyben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a végzéseket hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban a hatóság ismételten elutasította az indítványozó panaszát, majd a másodfokon eljáró közigazgatási szerv a határozatot helybenhagyta. Ezt követően indítványozó ismételten közigazgatási perrel élt a közigazgatási határozatokkal szemben. A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma mint elsőfokú bíróság 19.K.700.702/2018/14. számú ítéletében az első-és másodfokú határozatokat megsemmisítette, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Indítványozó az ítélet indokolásával szemben fellebbezést nyújtott be a Kúriához, mely Kf.II.37.719/2019/4. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványban foglaltak szerint a bíróságok ítéleteikkel az indítványozó számos alapvető jogát, különösen az Alaptörvény XX. cikkében foglalt testi és lelki egészséghez való jogát, illetve az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát megsértették. .
.
Indítványozó:
  Bakonyi Réka
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kf.II.37.719/2019/4. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma 19.K.700.702/2018/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (3) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1313_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1313_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1313_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1313_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .