Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00393/2021
Első irat érkezett: 02/19/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.533/2020/5. számú ítélete (vadászterület haszonbérlete)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó egyesület az Abtv. 27. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.VI.20.533/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Bonyhádi Járásbíróság 5.G.20.004/2019/15. számú ítéletére és a Szekszárdi Törvényszék 13.Gf.40.038/2019/5. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
A támadott ítéleteket a bíróság vadászterület hasznosítására irányuló haszonbérleti szerződés hatálytalanságának megállapítása tárgyában folyamatban volt perben hozta, amelyet a vadászterületen korábban vadászatra jogosult felperes indított a vadászterület tulajdonosi közössége mint I. rendű, és az indítványozó mint II. rendű alperes ellen. Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy a vadászterület tulajdonosi közössége határozatával kizárta a felperes előhaszonbérleti jogát, és a vadászati jogot az indítványozó egyesületnek adta haszonbérbe. A felperes az előhaszonbérleti szerződésre hivatkozással keresetében annak megállapítását kérte, hogy a tulajdonosi közösség és az indítványozó között a vadászterületre megkötött haszonbérleti szerződés vele szemben hatálytalan. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és kiegészítette a haszonbérleti szerződés keltezésével, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó azt állítja, hogy a bírósági eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való jogát, és nem felelt meg a B) cikk (1) bekezdésben foglalt jogbiztonság követelményének, mivel egyrészt az eljáró bíróságok a felek által a keresetben, illetve a fellebbezés során előterjesztett kérelmeket részben figyelmen kívül hagyva, részben azokon túlterjeszkedve hozták meg ítéletüket, hatálytalan jogszabályt alkalmaztak és döntésük indokairól nem adtak számot, másrészt a másodfokú bíróság önkényesen új ténybeli alapra helyezte ítéletét, emellett az eljáró bíróságok contra legem kiterjesztették a jogvita kereteit..
.
Támadott jogi aktus:
    A Bonyhádi Járásbíróság 5.G.20.004/2019/15. számú ítélete, a Szekszárdi Törvényszék 13.Gf.40.038/2019/5. számú ítélete, a Kúria Pfv.VI.20.533/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_393_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_393_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.