Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00343/2021
Első irat érkezett: 02/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése és a Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpi.208/2020/37. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint az alapügyben eljáró első- és másodfokú bíróság az indítványozó - I. rendű vádlott - büntetőjogi felelősségét megállapította befolyással üzérkedés bűntettében és társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, és vele szemben büntetést szabott ki, valamint vagyonelkobzást rendelt el. Az ügyben született ítélet a Debreceni Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság határozata alapján emelkedett jogerőre. A Nyíregyházi Törvényszék fenti számú végzésében a perújítási indítványt elutasította. A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú döntést.
Az indítványozó álláspontja szerint tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való alapjogát sértik a bírósági döntések, ugyanis a bíróságok az indítványozók által felhozott új bizonyítékokat nem értékelték, a bíróság eljárása pedig a pártatlanság kívánalmának nem felelt meg. .
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése és a Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpi.208/2020/37. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_343_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_343_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.