Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01910/2020
Első irat érkezett: 11/12/2020
.
Az ügy tárgya: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. §-a elleni alkotmányjogi panasz (csecsemőgondozási díjra való jogosultság; megszűnt jogviszonyból származó jövedelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Ebt. vhr.) 26. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2015. szeptemberétől 2018. június 30-ig teljes munkaidőben volt foglalkoztatott. 2018. július 13-26-ig álláskeresési járadékban részesült. 2018. augusztus 25-én született gyermeke után az elsőfokú társadalombiztosítási szerv csecsemőgondozási díjat állapított meg az Ebtv. hr. 26. §-ára tekintettel. A sérelmezett jogszabálynak az elsőfokú határozat időpontjában (2018. szeptember 20-án) hatályos szövege szerint, "ha az Ebtv. 40. § (1) bekezdése alapján a csecsemőgondozási díj, [...] a Tbj. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott biztosított (azaz álláskeresési támogatásban részesülő személy) részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj [...] összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani [...]". Mivel az indítványozó jogosultsága a csecsemőgondozási díjra az álláskeresési támogatás folyósításának ideje alatt nyílt meg, az ellátás összegét az Ebtv.vhr. 26. §-a alapján kellett megállapítania, a megszűnt jogviszonyból származó jövedelmét nem lehetett figyelembe venni. Az indítványozó a határozat felülvizsgálatát kezdeményezte, keresetét az elsőfokú bíróság elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához és kérte azt is, hogy a Kúria kezdeményezze az alaptörvény-ellenes jogszabály utólagos normakontrollját az Alkotmánybíróságon. A Kúria a bíróság döntését helybenhagyta, az Alkotmánybíróság eljárását nem kezdeményezte.
Az indítványozó álláspontja szerint a rendeleti szabályozás törvénnyel ellentétes, törvényben teljeskörűen szabályozott helyzetet érint. Az Ebtv. 42. § (2) bekezdése ugyanis előírja, hogy a csecsemőgondozási díj naptári napját hogyan kell kiszámolni; az ezzel ellentétes alacsonyabb szintű, a megszűnt jogviszonyból származó jövedelme figyelembevételét tiltó szabályozás nem felel meg a jogbiztonság részét képező normahierarchia követelményének, sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében rögzített megkülönböztetés tilalmát, a tulajdonhoz való jogát és a törvényes támogatáshoz való joga sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
    217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 26. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1910_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1910_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.