English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00169/2019
Első irat érkezett: 01/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5008/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati építményadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5008/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kft., a terhére adóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlékot megállapító adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata érdekében indított peres eljárást a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt.
A bíróság a keresetet elutasította.
A Kúria a keresetelutasító határozatot megsemmisítette és új határozat hozatalára utasította a bíróságot.
A bíróság a megismételt eljárásban szakértőt rendelt ki és a per tárgyalását felfüggesztve a támadott ÖK rendelet felülvizsgálatát és perbeli alkalmazhatóságának kizárását indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsánál.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az alkotmányjogi panasszal támadott végzésével az indítványt visszautasította annak megalapozatlanságára tekintettel.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria contra legem jogszabályok alkalmazásával (2018. január 1-jét megelőző időpontban indult peres eljárásban új hatályos jogszabályt (Kp.) alkalmazott, s nem a Pp-t) és a kellő indokolás nélküli határozatával megsértette az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében és XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított jogbiztonsághoz és tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, a támadott döntés továbbá az Alaptörvény B) cikkébe, R) cikkébe, a 26. cikk (1) bekezdésébe és 28. cikkbe is ütköző..
.
Indítványozó:
  HUBA Magyar Díszszövet-és Bútorgyár Kft.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5008/2018/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_169_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_169_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3064/2020. (III. 2.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 02/18/2020
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.02.18 17:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3064_2020 AB végzés.pdf3064_2020 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5008/2018/5. számú végzése alaptörvény-­ellenes­ségének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az alkotmányjogi panaszt előterjesztő gazdasági társaság indítványozó 2019. január 19. napján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, melyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5008/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

  [2] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó végelszámolásra irányuló változásbejegyzési kérelmet nyújtott be, amelyet a cégbíróság bejegyzett. A végelszámoló önálló képviseleti jogával élve 2020. január 24. napján visszavonta az indítványt.

  [3] 3. Az Abtv. 59. § alapján az Alkotmánybíróság kivételesen megszünteti az előtte folyamatban lévő eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja szerint okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
  [4] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
   .
   Dr. Handó Tünde s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró
   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró
   .

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   01/25/2019
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the ruling No. Köf.5008/2018/5 of the Local Government Council of the Curia (building tax imposed by the local government)
   Number of the Decision:
   .
   3064/2020. (III. 2.)
   Date of the decision:
   .
   02/18/2020
   .
   .