Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01120/2019
Első irat érkezett: 06/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívűli elbírálása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.21.082/2017/4/II. számú ítéletére és a Fővárosi Törvényszék 34.M/P.23.287/2016/13. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó gazdasági társaság két támogatási szerződést kötött a Pénzügyminisztériummal orvos-kozmetikai eszközök kifejlesztése céljából. Az EU-s pályázati támogatás felhasználása során szabálytalansági eljárást folytattak le az indítványozóval szemben. Az indítványozó kifogása révén a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Álllamtitkársága a szabálytalanságot megállapító döntéseket helybenhagyta. A szabálytalanságot megállapító határozatokra tekintettel a Minisztérium elállt a szerződésektől. Az indítványozó az elállást tartalmazó jognyilatkozatok érvénytelenségének megállapítása érdekében fordult bírósághoz.
Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította a szabálytalansági eljárásban hozott jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntés elleni további jogorvoslat kizártságára hivatkozással. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseiben foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát, amikor az indítványozó kifejezett kérelme, (az erre szolgáló kifejezett nyilatkozat kitöltése) ellenére tárgyalás nélkül hozta meg döntését, s nem biztosította, hogy az indítványozó érdemben és teljeskörűen előadhassa a bizonyítási indítványait, jogorvoslati jogaival éljen.Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a 3385/2018. (XII. 14.) Ab határozat indokolás III. ponjával ellentétes módon nem biztosították, hogy az alperesi elállással szemben érdemben vitathassa az elállás szabálytalansági eljáráson alapuló jogszerűségét. Véleménye szerint a bírósági ítéletek miután megfosztották azon jogától, hogy az elállás jogszerűsége tárgyában nyilvános tárgyaláson bizonyíthasson, további kifizetésektől esett el, sőt az 50.000.000,- Ft-os önrészt is elvesztette, így az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében garantált tulajdonhoz való joga is sérült. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.21.082/2017/4/II. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 34.M/P.23.287/2016/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1120_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1120_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1120_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1120_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .