Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02062/2020
Első irat érkezett: 12/14/2020
.
Az ügy tárgya: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (16) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatt megítélt kártalanítási összeg kifizetésének felfüggesztése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti - alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 436. § (16) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó 2019. január 1-én alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítás iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz a Bv. tv. alapján. Az első fokon eljáró Győri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1069/2019/7. számú végzésében kártalanítási összeget állapított meg a fogvatartott javára. A végzés fellebbezés hiányában jogerős lett.
A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosította a Bv. tv.-t, többek között két új bekezdéssel kiegészítette. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról szóló 2020. évi LV. törvény szintén módosította a Bv. tv-t. Az Bv. tv. 436. § (16) bekezdése szerint az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összegből a fogvatartottnak járó kifizetés 2020. december 31-ig nem teljesíthető. A gyermektartásdíj, illetve polgári jogi igény alapján járó kártalanítás azonban kifizethető.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogszabályi rendelkezés a visszaható hatály tilalmába ütközés miatt sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, ami nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével. Az indítványozó továbbá a tisztességes eljáráshoz való alapjogának sérelmére hivatkozik. .
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (16) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
III. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2062_2_2020_Indegys.anonim.pdfIV_2062_2_2020_Indegys.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2062_2020.pdfSz_IV_2062_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 436 (16) of the Act CCXL of 2013 on the execution of punishments, criminal measures, certain coercive measures and confinement for administrative offences (suspension of the payment of damages awarded because of the detention conditions)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.