Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00117/2020
Első irat érkezett: 01/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kézbesítési vélelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.667/2018/21. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozót - perbeli felperest - a perbeli alperes hatóság végzésében kérte nyilatkozatok megtételére. Az indítványozó részére a végzés kétszer került kipostázásra, azonban a küldemények a címzett ismeretlen jelzéssel visszaérkeztek. A perbeli alperes végzésével az eljárást megszüntette és határozatával előírta meghatározott összeg visszafizetését. Az indítványozó jogi képviselője kérte az iratok részére történő megküldését. Az indítványozó keresetet terjesztett elő - többek között - kézbesítési vélelem megdöntése iránt. A bíróság a keresetet elutasította. A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga, mivel a jogorvoslati lehetőséget nem biztosították a részére, a jogorvoslati kioktatás nem volt megfelelő, a bíróság döntésével a közigazgatási döntés hibái nem voltak orvosolhatók..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete
  Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.667/2018/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_117_0_2020_indítvány_anonimizált.pdfIV_117_0_2020_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .