Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00243/2021
Első irat érkezett: 02/05/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.X.10.077/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (járadék leszállítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.53/2019/20. számú ítélete, a Gyulai törvényszék 9.Mf.25.020/2020/6. számú ítélete és a Kúria Mfv.X.10.077/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót üzemi baleset érte, a balesetet követően megváltozott munkaképességű munkavállalóként került diszpécser munkakörbe és kapott baleseti járadékot. Később munkahelye megszűnt, majd baleseti rokkantsági nyugdíjat, később bírósági ítéletben kártérítési járadékot állapítottak meg részére. Baleseti rokkantsági nyugdíját a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi nyugdíjként folyósították tovább a számára, a korábbi ellátással azonos összegben. A kártérítési járadékot a 42/1970. (X. 27.) kormányrendelet szerinti kötelező gépjármű-felelősség biztosítása alapján a Hungárai Biztosító, később állami kötelezettségként a Magyar Államkincstár folyósította. A Magyar Államkincstár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 174. § (1) bekezdése alapján - az indítványozó nyugdíjkorhatárának betöltése okán - a folyósított járadék összegének csökkentését kérte. Az elsőfokú bíróság a járadék havi összegét megváltoztatta, és a 2019. október 31-től kezdődő időszakra annak kifizetésére a Magyar Államkincstárat kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet lényegében helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó sérelmezi, hogy a számára bírósági döntéssel megállapított baleseti járadékot a Magyar Állam egyszer korábban már csökkentette, holott álláspontja szerint azzal, hogy a Magyar Állam által átvállalt biztosítási kártérítésekből eredő teljesítési kötelezettséget a jogalkotó a nyugdíjakkal és hasonló jellegű járulékokkal kívánta azonos módon kezelni, az következik, hogy az ilyen jellegű ellátásokat kivette az egyedi elbírálás hatálya alól és az éves emelésekkel megszerzett többletjövedelmet jóhiszeműen szerzett jövedelemmé tette. A bírósági döntéssel számára megállapított, a jogalkotó által is jóhiszeműen szerzett jövedelem bírósági vagy állami úton történő elvonása sérti a tulajdonhoz való jogát, a testi-lelki egészséghez fűződő alapjogát, az eljárás pedig a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Indítványozó:
    Bíró Imre Bálint
Támadott jogi aktus:
    a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.53/2019/20. számú ítélete, a Gyulai törvényszék 9.Mf.25.020/2020/6. számú ítélete és a Kúria Mfv.X.10.077/2020/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_243_4_2021_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_243_4_2021_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.