Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01680/2020
Első irat érkezett: 10/06/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.927/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (praxisjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Soproni Járásbíróság P.21.165/2016/20. számú ítélete, a Győri Törvényszék 2.Pf.20.491/2018/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.927/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (a per felperese), mint házi gyermekorvos praxisjoggal rendelkezik, tevékenységét egy gyermekgyógyászati betéti társaságnál (Bt, a per II. rendű alperese) végezte Az önkormányzat a praxis működtetési jogát a Bt-nek adta el, aki az indítványozóval feladatellátási szerződést kötött a háziorvosi tevékenység személyes ellátására. A szerződés lejárta előtt az indítványozó és az önkormányzat több lépcsős egyeztetést tartott a feladatellátási tevékenység meghosszabbításáról, azonban azt végül az önkormányzat egy másik háziorvossal kötötte meg. Az indítványozó keresetet nyújtott be az önkormányzat és a Bt-vel szemben, amelyben a feladatellátási szerződés meghosszabbítását kérte, a korábbival egyező tartalommal. Állítsa szerint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a háziorvos erre irányuló szándéka esetén a feladatellátási szerződést meg kell hosszabbítani, ezért a Bt.-t szerződéshosszabbítási kötelezettség terhelte. Hivatkozott arra is, hogy a praxisjog alkotmányos tulajdonvédelem alá eső vagyoni értékű jog, ezért a szerződés meghosszabbításának elmaradása számára alapjogsértő helyzetet teremt. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok tudatosan contra legem alkalmazták a hatályos jogot, ezáltal jogszerűtlenül fosztották meg az indítványozót a megszerzett praxisjoga gyakorlásától, ami súlyosan sérti az Alaptörvény XXVIII. cikke szerinti tisztességes eljáráshoz, valamint a XIII. cikk szerinti tulajdonhoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Soproni Járásbíróság P.21.165/2016/20. számú ítélete, a Győri Törvényszék 2.Pf.20.491/2018/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.927/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1680_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1680_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.15 9:30:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1680_2020.pdfSz_IV_1680_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.927/2019/9 of the Curia (practice right)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .