Hungarian
Ügyszám:
.
III/00724/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 711. § (7) bekezdés c) pontjának II. fordulata elleni bírói kezdeményezés (fenyítés felülvizsgálata, bíróság határozata)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíróság - az Abtv. 25. §-a alapján az eljárás felfüggesztése mellett - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 711. § (7) bekezdés c) pontjának II. fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az eljáró bíró előadása szerint - a rendőr törzszászlós - terhelt ellen szolgálatban kötelezettségszegés miatt indult fegyelmi eljárás. A terhelt meghatalmazott védője az illetékes rendőrkapitányság vezetőjének határozata - mely helybenhagyta az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fenyítést - ellen bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, kérve a határozat megsemmisítését, másodlagosan a fegyelmi büntetés enyhítését, illetve csökkentését. A sérelmezett jogszabályi rendelkezés kimondja, hogy a bíróság a fenyítést kiszabó határozatot vagy parancsot megsemmisíti, ha az ügy büntetőeljárásban történő elbírálása esetén felmentő vagy az eljárást megszüntető rendelkezést kellene hozni. E törvényhely alapján a bíróság felülbírálati jogköre elvileg teljes, hiszen a helybenhagyás mellett reformációra és kasszációra is lehetőség van. Ez azonban csak látszólagos, hiszen a fenyítést kiszabó határozatot vagy parancsot megváltoztatni és megsemmisíteni is csak a terhelt javára lehet. Jelen ügyben a bíróság megállapította, hogy a terhelt cselekménye az ügyészségnek az ügy fegyelmi eljárásra utaló határozatai ellenére nem szolgálati vétségnek, hanem katonai bűntettnek minősülhetne, így fegyelmi eljárás keretében nem bírálható el. Ugyanakkor a Be. 711. § (7) bekezdésének c) pontja szerint a bíróságnak nincsen lehetősége a fenyítést kiszabó határozat megsemmisítésére abból az okból, mert a terhelt cselekményét nem lehetett volna fegyelmi eljárásban elbírálni, így a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelenleg csak rossz, illetve törvénysértő döntést tudna hozni, mely a tisztességes bírósági és hatósági eljáráshoz való alapjogsérelmet valósítja meg, valamint a jogbiztonsághoz való alapjogot sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 711. § (7) bekezdés c) pontjának II. fordulata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (1) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés b) pont
24. cikk (3) bekezdés a) pont
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_724_0_2021_inditvany.anonim.pdfIII_724_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.