Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00165/2021
Első irat érkezett: 01/29/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.872/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; hadigondozási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.II.37.872/2020/2. számú végzése Alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kérelmet nyújtott be az elsőfokú hatósághoz mint volt hadigyámoltat megillető rendszeres járadék és egyösszegű térítés megállapítása iránt, tekintettel arra, hogy édesapja munkaszolgálata során csontvelőgyulladást kapott, ami miatt az egyik lábát amputálni kellett. Kérelmét az első- és másodfokú hatóság is elutasította lényegében arra hivatkozva, hogy a sérülés hadi eredetét A bírósági felülvizsgálat során a bíróság az elsőfokú határozatot megsemmisítette, azonban az ítélettel szemben a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, aminek során a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A Kúria megállapította, hogy a hadi eredetű fogyatkozás és az általa okozott egészségkárosodás mértékét a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (Hdt.) alapján rehabilitációs szakértői szervnek kell elvégeznie. A megismételt eljárásban a bíróság a Kúria útmutatása alapján hozta meg ítéletét, amelyben az indítványozó keresetét elutasította, megállapítva, hogy a hadirokkantság megállapítása körében nem fogadható el az indítványozó nyilatkozata, és az általa csatolt iratok sem, annak elbírálása orvosszakértői kérdés. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme befogadását a Kúria a Kp. 118. § (2) bekezdése alapján megtagadta.
Az indítványozó nem osztja a Kúria álláspontját, ami szerint a Hdt. szabályai szerint elválik egymástól a bizonyítás a jogosultság hadi eredete és az egészságkárosodás megállapításának bizonyítása körében. Álláspontja szerint a Hdt. 2017-es módosítása pontosan a kérelmezők számára kedvezőbb bizonyítás érdekében történt, így pl. - ahogy esetében is - ha politikai okokból nem volt lehetőség rehabilitációs szakértői szerv vizsgálatára és ezért maradt ismeretlen a károsodás mértéke. Érvelése szerint már az elsőfokú hatóság, majd a bíróságok is szükségtelen és teljesíthetetlen bizonyítási terhet róttak rá. Azzal, hogy a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta, megsértette a hatékony jogorvoslathoz való jogát és az egyenlő bánásmód követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.II.37.872/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_165_2_2021_Indkieg_egys.szerk_pdf.pdfIV_165_2_2021_Indkieg_egys.szerk_pdf.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.