Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01707/2016
Első irat érkezett: 10/10/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói kinevezés módosítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a perbeli felperes - törvényszéki bíró - munkáltatója. Az indítványozó munkáltató módosította a perbeli felperes beosztását és szolgálati helyét. Az indítványozó intézkedésével szemben a perbeli felperes keresetet terjesztett elő, mivel álláspontja szerint a munkáltatói intézkedés jogellenes volt. Az első fokon eljárt bíróság a kereset elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a per főtárgya tekintetében helybenhagyta. A perbeli felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyzete, az elsőfokú ítéletet pedig megváltoztatta és kötelezte az indítványozót, hogy a perbeli felpereset kereseti kérelmének megfelelő jogkörbe helyezze és foglalkoztassa tovább.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (5) bekezdés
25. cikk (8) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1707_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1707_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1707_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIV_1707_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .