Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01783/2020
Első irat érkezett: 10/19/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.359/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása; devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 11.P.22.662/2016/12. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.320/2017/6. számú ítélete és a Kúria Gfv.VII.30.359/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerződést kötött. A szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt nyújtott be keresetet, amelyben a kölcsönszerződés részei tisztességtelenségének megállapítását, és teljes semmisségének megállapítását kérte a bíróságtól. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a kölcsönszerződés mely részei tisztességtelenek, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság ez elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és újraszövegezte. A Kúria a jogerős ítéletnek a kölcsönszerződés egyes bekezdéseinek tisztességtelenségét megváltoztatta, egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja az eljárás során sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mert a bíróságok kérelmeit nem vizsgálták teljes egészében, nem indokolták kellőképpen, nem hoztak ésszerű időn belül döntést, továbbá nem vették figyelembe az Európai Unió Bíróságának vonatkozó esetjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 11.P.22.662/2016/12. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.320/2017/6. számú ítélete és a Kúria Gfv.VII.30.359/2019/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1783_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1783_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1783_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1783_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.