Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01916/2019
Első irat érkezett: 12/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § alapján, az elsőfokú bíróság útján előterjesztett alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 28.Bv.547/2018/12. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében.
Az indítványozó 2010. június 23. és 2018. február 23. között töltötte szabadságvesztés-büntetését. Fogvatartásának körülményei miatt kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő a Bv. tv. 10/A. § alapján a fenti időszak egésze vonatkozásában. A támadott elsőfokú végzésben a bíróság kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A bíróság a támadott elsőfokú végzésben a 2017. január 1-jét megelőző időszak tekintetében a Bv. tv. 436. § (10) bekezdés b) pontra hivatkozott, mivel az indítványozó az Emberi Jogok Európai Bíróságához is nyújtott be kérelmet. A 2017. január 1-től terjedő időszak tekintetében a bíróság arra hivatkozott, hogy az indítványozó erre az időszakra nem terjesztett elő a Bv. tv. 144/B. § szerinti panaszt. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő joga, egyrészt mivel a másodfokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék nem tett eleget az őt terhelő indokolási kötelezettségnek, ugyanis az indítványozó állítása szerint a támadott másodfokú végzés indokolása nem terjedt ki az ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre és a fellebbezésben foglalt érvekre. Az indítványozó másrészt az eljárás elhúzódását is sérelmezi, a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jog részeként értelmezett ésszerű határidőben meghozott döntéshez való jogának megsértését állítva. Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljárás részét képező bírósághoz fordulás jogával összefüggésben sérült az alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt egyenlő bánásmód követelménye is, mivel őt állítása szerint hátrányos megkülönböztetés érte arra tekintettel, hogy fogvatartása körülményei miatt kérelmet terjesztett elő az Emberi Jogok Európai Bíróságánál..
.
Támadott jogi aktus:
    a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 28.Bv.547/2018/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1916_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1916_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.