Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01896/2022
Első irat érkezett: 08/18/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.307/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendbírság védő ellen)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 8.Bf.12/2022/18-I. számú végzése és a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.307/2022/6. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
A törvényszék az indítványozót mint a vádlott védőjét rendbírsággal sújtotta, mert a fellebbezés írásbeli indokolását az arra nyitva álló határidőn belül nem terjesztette elő, csak a , a nyilvános ülést megelőző 3. napon. Az ítélőtábla az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a bíróságok alaptörvény-ellenesen értelmezték a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 584. § (6) bekezdésének első mondatát, mely úgy rendelkezik, hogy a fellebbezés írásbeli indokolását legkésőbb a másodfokú tanácsülést vagy tárgyalást megelőző tizenötödik napon lehet előterjeszteni. Az indítványozó álláspontja szerint a norma kivételszabályként emeli ki a két eljárási formát, és a nyilvános ülés tartása esetén nem ír elő tizenöt napos határidőt az indokolás írásbeli előterjesztésére. Ezzel szemben a bíróságok olyan értelmezését adták a rendelkezésnek, mely célszerűségi szempontokon alapul, önkényes, a bíróságok quasi jogalkotási feladatot láttak el a jogszabályhely értelmezése kapcsán, ezért sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. Nézete szerint a bíróságok az indokolási kötelezettséget sértő módon nem indokolták meg, hogy a jogkérdésre nyilvánvalóan alkalmazandó hatályos normaszöveget miért nem alkalmazták, és a 15 napos határidő alkalmazási körét miért tágították. Álláspontja szerint a védelemhez való jogot, a védő Alaptörvényben deklarált jogait és a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy a másodfokú bíróság rendeltetés-ellenesnek tekintette a védői munka részeként becsatolt minisztériumi állásfoglalást ..
.
Indítványozó:
  Dr. Majoros Éva Gabriella
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Törvényszék 8.Bf.12/2022/18-I. számú végzése és a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.307/2022/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1896_2_2022_Ind.egys.szerk.anonimizalt.pdfIV_1896_2_2022_Ind.egys.szerk.anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.06 10:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Bpkf.I.307/2022/6 of the Debrecen Regional Court of Appeal (disciplinary fine against the defence lawyer)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .