Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01131/2019
Első irat érkezett: 07/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete és a Győri Törvényszék P.20.079/2016/88. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót jogerős döntésével ítélte letöltendő szabadságvesztésre a Győri Ítélőtábla. Az indítványozó a másodfokon eljárt Szombathelyi Törvényszék ellen nyújtott be kártérítési keresetet. A Szombathelyi Törvényszék a Győri Törvényszékhez tette át a keresetlevelet, amellyel szemben az indítványozó fellebbezést és elfogultsági kifogást nyújtott be. A másodfokú Pécsi Törvényszék a Szombathelyi Törvényszék áttételt elrendelő határozatát helyben hagyta. A Kúria az elfogultsági kifogást elbírálva a Győri Törvényszéket jelölte ki az elsőfokú, a Pécsi Ítélőtáblát a másodfokú eljárás lefolytatására.
Az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogának megsértésére alapítva sérelemdíj megfizetése iránt nyújtott be keresetet. A Győri Törvényszék a támadott P.20.079/2016. számú ítéletével a keresetet elutasította, a Pécsi Ítélőtábla pedig a Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítéletével azt helyben hagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ügyében az ügyészek által meghamisított tartalmú vádirat alapján a bíróságok önkényes jog és tényértelmezésre jutottak, így a formálisan biztosított, de valódi tartalom nélküli eljárásukkal megsértették a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, illetve sérült az egyenlő bánásmód követelménye. Az elítélése által vagyoni károkat is elszenvedett, amely tekintetében szerinte azért nem tudott a polgári bíróságok előtt eredményes igényérvényesítésre jutni, mert olyan polgári bíróság járt el ügyében, amely közvetlenül érintett és érdekelt volt annak eredménytelenségében..
.
Támadott jogi aktus:
  A Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete, A Győri Törvényszék P.20.079/2016/88. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
G) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk
29. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1131_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1131_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1131_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1131_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .