Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02924/2021
Első irat érkezett: 07/27/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.164/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/08/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 18.P.22.653/2017/39. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.613/2019/5/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.20.164/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasszal támadott ítéleteket a bíróság az indítványozó által bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perben hozta. Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésből eredő jogvitájában eljáró bíróság a polgári perben több eljárási hibát vétett, ami a per elhúzódásához és a tisztességes eljárás szabályainak megsértéséhez vezetett. Végül a jogerős ítéletben megállapított követelés összege nem térült meg az alperes elleni felszámolási eljárásban. Az indítványozó a fentiek miatt kártérítés iránti pert indított az eljáró másodfokú bíróság ellen, amelyre a Kúria a Fővárosi Törvényszéket jelölte ki. A bíróság a keresetet első- és másodfokon is elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti eljárásban született ítéletek több szempontból is sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, emellett ellentétesek az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésével, C) cikk (1) bekezdésével, T) cikk (3) bekezdésével és 28. cikkével..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 18.P.22.653/2017/39. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.613/2019/5/II. számú ítélete, a Kúria Pfv.III.20.164/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2924_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_2924_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .