Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01645/2020
Első irat érkezett: 09/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.635/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/26/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.304/2018/4.számú ítélete, a Kúria Pfv.III.20.635/2019/4. számú végzése és 5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szemészeti vizsgálaton vett részt, a vizsgálatról szóló ambuláns lapot azonban csak a vizsgálatot követő napon kapta kézhez, ezért az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv). 29. § (1) bekezdése szerinti panasszal élt a kórház felé, amelyre választ nem kapott. Ezt követően nyújtott be keresetet a kórház ellen, amelyben annak megállapítását kérte, hogy a kórház megsértette az Eütv. 13. § és 24. §-a szerinti betegjogait (tájékoztatáshoz való jog és az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez fűződő jog), ezért sérelemdíj megítélését kérte. Keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, megállapította, hogy a kórház az emberi méltósághoz való jogát, valamint a testi és lelki egészségéhez fűződő személyiségi jogát megsértette, ezért sérelemdíj megfizetésére kötelezte. A kórház fellebbezésére eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, a jogsértés megállapítását azzal a pontosítással hagyta helyben, hogy a kórház a személyes adatok védelméhez fűződő jogait sértette meg, és a sérelemdíjban való marasztalást mellőzte. A másodfokú bíróság indokolása szerint az Eütv-ben felsorolt jogok önmagukban nem személyiségi jogok, a betegjogok sérelme együtt járhat személyiségi jogok megsértésével (és kártérítési igény keletkezésével), azonban a jelen esetben ezt a bíróság nem látta igazoltnak. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét két határozatban bírálta el, a kérelem sérelemdíj megfizetésére irányuló részét hivatalból elutasította (4. számú végzés), a egyebekben a kérelmet érdemben elbírálva a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta (5. számú ítélet).
Az indítványozó álláspontja szerint a bírói jogértelmezés a betegjogok érvényesíthetőségét teljesen kiüresítette azáltal, hogy a másodfokú bíróság és a Kúria (az 5. számú ítéletében) a betegjogokat nem kezelte személyiségi jogként és a sérelem megállapításához további hátrány bekövetkeztét várta volna. Ez a jogértelmezés nézete szerint az emberi méltósághoz való joga sérelmét okozza. Az pedig, hogy a Kúria 4. számú végzésével a felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította, megfosztotta a a hatékony jogorvoslathoz való jogától..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.304/2018/4.számú ítélete, a Kúria Pfv.III.20.635/2019/4. számú végzése és 5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1645_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1645_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.10.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1645_2020.pdfSz_IV_1645_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.20.635/2019/5 of the Curia (payment of damages)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .