Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00477/2023
Első irat érkezett: 03/02/2023
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabálysértés, gyülekezéshez való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/30/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a bejelentett gyülekezést követően a rendőrség felszólítására sem hagyta el az úttestet, így a rendőrség vele szemben testi kényszert alkalmazott és előállította az illetékes rendőrkapitányságon. A rendőrség határozatában megállapította az indítványozó szabálysértési felelősségét, emiatt pénzbírsággal sújtotta. Az indítványozó a jogi képviselője útján kifogással élt a szabálysértési hatóság határozatával szemben. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése a pénzbírság összegét mérsékelte, egyebekben a hatóság határozatát hatályban tartotta.
Az indítványozó állítása szerint a bírói döntés az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdése szerinti békés gyülekezéshez való jogát az I. cikk (3) bekezdését sértő módon korlátozta azzal, hogy a bírói döntés szerint indítványozó magatartása a békés gyülekezéshez való jog hatálya alá nem esett, ebből következően pedig a bíróság az I. cikk (3) bekezdés szerinti feltételek fennállását nem vizsgálta, tehát az alapjog korlátozási tesztet nem végezte el, mely az Alaptörvény sérelmét jelenti. Az indítványozó álláspontja szerint magatartása a Gytv. 2. §-a szerinti békés gyűlés fogalmának megfelelt, így alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vet fel, hogy a Gytv. 6. § (3) bekezdésébe ütköző magatartás önmagában megalapozza-e a szabálysértési eljárás lefolytatását, majd a szabálysértési felelősség megállapítását.
Ezen felül az indítványozó szerint a közlekedés rendjének, mint absztrakt jogtárgynak a védelme érdekében a szabálysértési eljárás konkrét esetben alkalmazott jogkövetkezményei nem tekinthetők arányosnak, figyelemmel arra, hogy a szabadságkorlátozás illetve annak elvonása a jogrendszer legsúlyosabb, ultima ratio jellegű szankciójának tekinthető..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_477_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_477_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.