Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02180/2022
Első irat érkezett: 09/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.020/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, közpénz felhasználásának nyilvánossága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.020/2022/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó öt adatigénylést terjesztett elő a kérelmezett közhasznú egyesülethez. A benyújtott adatigénylések arra irányultak, hogy a kérelmezett küldje meg az indítványozónak másolatban az általa öt, helyrajzi szám szerint megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés másolatait, melyeket a kérelmezett támogatási szerződés alapján kifizetett állami támogatásból harmadik személyektől vásárolt. A kérelmezett az adatigénylésekre nem válaszolt, ezért az indítványozó keresetet nyújtott be az adatok kiadása iránt.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetnek részben - az igényelt adatok kiadását a személyes adatok kitakarásával és a szerződéseknek az adatigénylésekben külön nem említett mellékletei kiadása elrendelésének mellőzésével - helyt adott.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében közérdekű adatok megismeréséhez való alapjogát, és az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdését, mert arra a megállapításra jutott, hogy az alperes az általa végzett közhasznú tevékenység következtében sem minősül közfeladatot ellátó szervnek, így az igényelt adtok nem tekinthetők sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak, melynek következtében pedig a törvényszék elutasította a közérdekű adatok kiadása iránti kérelmét.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.020/2022/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2180_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2180_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .