Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00239/2023
Első irat érkezett: 01/31/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.448/2022/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó egyesület az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.897/2021/5/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.448/2022/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó egyesület fő tevékenysége a leszbikus és biszexuális nők láthatóságának erősítésére irányul, céljával összefüggésben publikációkat jelentet meg, ismeretterjesztő és lobbitevékenységet végez. Az alkotmányjogi panasszal érintett ügy előzménye, hogy az indítványozó által felelős kiadóként megjelentetett gyermekeknek szóló kiadványról egy sajtótermék internetes oldalán cikk jelent meg, amelyben a szerző megállapítja, hogy a szóban forgó meseantológiát a pedofíliához, az indítványozót pedig egy pedofil szervezethez hasonlóan kell megítélni. Az indítványozó a cikk nyomán keresetet terjesztett elő jóhírneve megsértésének megállapítása miatt, amelynek az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék helyt adott, és az alperest sajnálkozása kifejezésére, valamint sérelemdíj megfizetésére kötelezte. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az indítványozó keresetét - a kifogásolt közlés szövegösszefüggéseinek vizsgálata alapján - elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó a másodfokú ítéletet és a Kúria felülvizsgálati ítéletét egyaránt alapjogsértőnek tartja. Álláspontja szerint a támadott ítéletek alaptörvény-ellenesen tágítják ki a közügyek megvitatása érdekében védett szólás jogszerűségének határait, mivel a minden alap nélkül használt megbélyegző minősítés tűrésére még közszereplő civil szervezetként sem köteles. A támadott ítéletek ezért az Alaptörvény VI: cikk (1) bekezdését sértik. Hivatkozik arra is, hogy a tárgyaláson nem engedélyezték számára a kép- és hangfelvétel készítését, ezért sérült az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt véleménynyilvánításhoz való joga..
.
Indítványozó:
    Labrisz Leszbikus Egyesület
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.897/2021/5/II. számú ítélete, a Kúria Pfv.IV.20.448/2022/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_239_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_239_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.IV.20.448/2022/16 of the Curia (violation of personality right)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.