Hungarian
Ügyszám:
.
III/01967/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01808/2017,
.
Első irat érkezett: 10/13/2017
.
Az ügy tárgya: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. §, 110/A. §, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a elleni bírói kezdeményezés (sarkalatosság követelménye a Fétv. módosítása kapcsán)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/20/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 50/A. §, 110/A. §, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a felfüggesztett eljárásban való alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes földhaszonbérleti szerződést kötött a a per tárgyát képező földterületekre, amelyek tulajdonjogát a perbeli alperes árverési vétel útján megszerezte. A perbeli alperes a perbeli felpereshez címzett levelével kezdeményezte a haszinbérleti szerződés módosítását, és a haszonbérleti díj megemelését, amelyet a perbeli felperes nem fogadott el. a perbeli felperes keresetében kérte a a haszonbérleti díj emelésére irányuló kezdeményezés érvénytelenségének megállapítását, valamint a helyben szokásos bérleti díj megállapítását.
A bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik a jogállamiság elvét, a T) cikk (4) bekezdésésben és a P) cikk (2) bekezdésében foglaltakat, amely a a termőföldre vonatkozó szabályozás sarkalatosságát tartalmazza, mivel azokat az Országgyűlés egyszerű többséggel fogadta el, holott sarkalatos szabályozási tárgykört érintenek, így azok sarkalatos törvényi szabályozást igényeltek volna..
.
Támadott jogi aktus:
  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. § 110/A. §
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (2) bekezdés
T) cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1967_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIII_1967_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .