Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01343/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01198/2013,
.
Első irat érkezett: 09/06/2013
.
Az ügy tárgya: az 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjával, valamint a 178. §-ával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/17/2013
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2013.11.18
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (Kjtv.) 22. § (1) bekezdés d) pontja és 178. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Kjtv. támadott rendelkezései a közjegyzői szolgálat - bizonyos életkorhoz kötött - megszűnését állapítják meg.
Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések a meghatározott életkor felett önkényesen veszik el a közjegyzői tevékenység végzésének lehetőségét, ezért - az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal is ellentétesen - sértik a foglalkozás szabad megválasztásához való jogát. A rendelkezések sértik a tulajdjonhoz való jogát is, mert a tevékenység megkezdéséhez képest a feltételek utólagos módosításával rendszeres kereső tevékenységétől fosztják meg.
Végül kifejti, hogy a Kjtv. támadott rendelkezései az emberi méltóságát sértő megkülönböztetéshez is vezetnek, mivel az öregségi nyugdíjkorhatárt elért és el nem ért közjegyzők között önkényes, racionálisan nem elfogadható indokkal tesznek különbséget..
.
Támadott jogi aktus:
    a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdés d) pont 178. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1343_0_2013_inditvany_anonim.pdfIV_1343_0_2013_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.11.11 9:00:00 1. öttagú tanács
2013.11.18 13:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.