Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01712/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01176/2013,
.
Első irat érkezett: 11/19/2013
.
Az ügy tárgya: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/16/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó előadja, hogy egy, a Törvénnyel érintett bank részvényese, az alapjogi sérelmeket e minőségében szenvedte el.
Az indítványozó álláspontja szerint a Törvény rendelkezései ellentétesek az Alaptörvénnyel. A rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jogot, a tulajdonhoz kapcsolódó szavazati jog gyakorlását, a tulajdonhoz fűződő képviseleti jog szabad gyakorlását, annak következtében, hogy a részvényeseket megfosztja elsőbbségi részvényeiktől és új, kevesebb jogot biztosító elsőbbségi részvények jegyzésére kötelezi őket. A vállalkozás szabadságával, a tisztességes gazdasági verseny elvével ellentétes, hogy a Törvény alapján az indítványozó autonómiája, működési és gazdálkodási önállósága jelentős mértékben sérül, hiszen másik pénzintézet ellenőrzése alá kell helyeznie tevékenységét.
A diszkrimináció tilalmába ütközik, hogy az indítványozó a többi, részvénytársasági formában működő banktól eltérő, hátrányosab szabályozás alá kerül.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VIII. cikk (2) bekezdés
XII. cikk
XIII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
M) cikk (1), (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1712_2013_inditvany_anonim.pdfIV_1712_2013_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.