Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02767/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01635/2015,
.
Első irat érkezett: 08/27/2015
.
Az ügy tárgya: A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény elleni alkotmányjogi panasz (Quaestor károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/08/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - kérte a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egésze (továbbiakban: Quaestor törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indtványozó a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban: BEVA) tagja, mely alapján a Quaestor törvény alapján kötelezettsége áll fenn a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjába való befizetésre, a befizetés erejéig. A befizetés fedezetét megteremtő forrás tekintetében tulajdonjoga elvonásra kerül.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó visszaható hatályú jogalkotással, a Quaestor törvény megalkotásával egy olyan új jogintézményt hozott létre, a kárrendezés jogintézményét, amellyel megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, a jogbiztonság részét képező jogintézményi kiszámíthatóságot. A jogalkotó a bírósági út kizárásával a tényleges felelős helyett helytállásra kötelez olyan tetszőlegesen kiválasztott jogalanyokat, akik nem felelősek az esetlegesen beálló kárért. Továbbá a jogalkotó az érvénytelenség, és a kockázatközösség jogintézményének sajátosságait visszamenő hatállyal, alkotmányos indok nélkül, az indítványozó tulajdonjogának sérelmével változtatta meg.
A törvény továbbá sérti az Alaptörvény XV. cikkének (1) és (2) bekezdésébe foglalt diszkrimináció tilalmát, mert a Quaestor törvény a kibocsátó-befektető jogviszonyán kívül álló harmadik személyre kívánja telepíteni a kibocsátó fizetésképtelenségét, és a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjába előleget csak a BEVA tagok kötelesek fizetni, a hitelintézetek számára ilyen kötelezettség nincsen előírva.
Sérült továbbá a XII. cikk (1) bekezdésébe foglalt vállalkozás szabadságához való joga, valamint a XIII. cikk (1) és (2) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való joga, amikor az indítványozó előlegfizetési kötelezettsége teljesítésével a tulajdonát, azon belül a rendelkezési jogát elvonja a saját forrásai felett. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2767_0_2015_inditvany. anonim.pdfIV_2767_0_2015_inditvany. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .