Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02478/2022
Első irat érkezett: 11/09/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.425/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő elszámolási kötelezettsége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VI.30.425/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselője vezetői felelősségét a Kúria - a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezve, az elsőfokú ítélet megváltoztatásával - felülvizsgálati eljárásban megállapította. A Kúria álláspontja szerint az indítványozó a gazdasági társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete bekövetkeztét követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembevételével látta el, ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent. amelyért az indítványozó egyetemleges felelősséggel tartozik. A Kúria a korábbi eljárási szakaszokra kihatóan változtatta meg a pernyertesség-pervesztesség alakulását, és az első- és másodfokú eljárás tekintetében is az indítványozót kötelezte az eljárási illeték és perköltség megfizetésére.
Az indítványozó álláspontja szerint a perbeli okirati bizonyítékok és tanúvallomások - ahogyan azt az első- és másodfokú bíróság is megállapította - a felperesi állításokat nem támasztották alá, a Kúria a tényállás tisztázási és bizonyítási kötelezettség megsértésével hozta meg ítéletét. Álláspontja szerint a Kúria a korábbi jogerős döntést teljesen megváltoztatva, olyan mértékben nem konzekvens - és nem kiszámítható jogértelmezést használt - amely már súlyosan sérti a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Gfv.VI.30.425/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2478_2_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2478_2_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2478_2022.pdfSz_IV_2478_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Gfv.VI.30.425/2021/5 of the Curia (liability of a senior official to settle accounts)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .