Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01355/2019
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01353/2019,
.
Első irat érkezett: 08/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.38.116/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.679/2017/11. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 11.Kf.650.153/2018/9. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.IV.38.116/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elővásárlási jogát kívánta gyakorolni, ezért elővásárlási elfogadó jognyilatkozatot tett. A mezőgazdasági igazgatási szerv (kormányhivatal) azt állapította meg, hogy az elővásárlási jognyilatkozat nem felel meg a Földforgalmi törvényben írt feltételeknek, ezért úgy tekintette, hogy az indítványozó az elővásárlási jogát nem gyakorolta, így a szerződés szerinti vevők tekintetében kereste meg a földbizottságot, amely a szerződés szerinti vevők tulajdonszerzését támogatta. Az indítványozó kifogást terjesztett elő az állásfoglalással szemben, amelyet az alperes (polgármester) elutasított. Az elutasító határozattal szemben az indítványozó keresettel élt. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során nem került megállapításra, hogy elővásárlási elfogadó nyilatkozata érvényes volt-e. Azáltal, hogy jognyilatkozata érvényességétől függetlenül az eljárás során a földbizottság állásfoglalásának jogszerűségét állapították meg, sérült a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz fűződő alapjoga. Nézete szerint a hatóságnak a kifogását követően fel kellett volna függesztenie az eljárását, addig, amíg az elfogadó nyilatkozat érvényességéhez kapcsolódó vita jogerősen le nem zárul..
.
Indítványozó:
  Vázsonyi Miklós
Támadott jogi aktus:
  a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.679/2017/11. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 11.Kf.650.153/2018/9. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.IV.38.116/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1355_2_2019_egys.szerk_anonim.pdfIV_1355_2_2019_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .