Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02721/2021
Első irat érkezett: 07/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.388/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Járásbíróság 1.P.20.734/2019/15. számú ítélete és a Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.388/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó közérdekű adatok megismerése iránti igényt terjesztett elő a Fővárosi Törvényszékhez, melyben tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy 2013-2018 között működésük során az akkor hatályos Pp. 8. § (3) bekezdése alapján hány esetben és összesen mekkora pénzbüntetést szabtak ki. Az adatokat éves bontásban kérte.
Az indítványozó - miután a teljesítési határidő eredménytelenül eltelt - keresetet nyújtott be az illetékes bírósághoz, melyben kérte a Fővárosi Törvényszék kötelezését az igényelt adatok kiadására. Ezt követően a Fővárosi Törvényszék elektronikus úton küldött válaszában elutasította a közérdekű adat kiadását, és tájékoztatta az indítványozót, hogy a közléstől számított 30 napon belül pert indíthat.
Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A bíróságok álláspontja szerint a kért kimutatás az egyedi aktákban keletkezett adatokból, egyenkénti, manuális vizsgálatot követően lenne kinyerhető, azonban az egyedi ügyben keletkezett adatok nem tekinthetők közérdekű adatnak.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében foglalt, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, mert az adatkezelő kényelmi szempontjait figyelembe véve utasították el a keresetét. Érvelése szerint az igényelt adatok (polgári eljárás során kiszabott bírság) közérdekű adatok, mivel közpénzre vonatkoznak, melyet a törvényszék gazdasági hivatala tart nyilván..
.
Támadott jogi aktus:
  a Balassagyarmati Járásbíróság 1.P.20.734/2019/15. számú ítélete és a Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.388/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2721_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_2721_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.03.22 10:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 2.Pf.20.388/2020/5 of the Balassagyarmat Regional Court (disclosure of data of public interest)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .