Hungarian
Ügyszám:
.
III/01295/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01292/2014,
.
Első irat érkezett: 07/16/2014
.
Az ügy tárgya: A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137.§ (1) bekezdése és a 12/2010. (XI. 9.) KIM rendelet 3.§ (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe és Alaptörvénybe ütközése (börtöncella mérete)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/23/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése és a 32. § (1) bekezdése alapján, az előtte a Fővárosi Törvényszéken 28.P.25.413/2013. szám alatt folyamatban levő eljárás felfüggesztésével egyidejűleg - a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan kérte, hogy a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése módosításáról szóló 12/2010. (XI. 9.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdését semmisítse meg az Alkotmánybíróság. Harmadlagosan kérte, hogy a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdéséből a " lehetőleg" és a "lehetőség szerint" kifejezéseket semmisítse meg az Alkotmánybíróság. Mindhárom indítványa tekintetében kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a jogszabály illetve a kifogásolt szövegrésze a fenti perben nem alkalmazható.
A bíróság előtt folyamatban levő ügyben felperes kártérítési igényt érvényesít a büntetés-végrehajtási intézmény alperessel szemben, arra hivatkozással, hogy a szabadságvesztését túlzsúfolt cellában töltötte, ahol az egy főre jutó mozgástér sem az európai normák alapján minimálisan meghatározott 4 négyzetmétert, sem a magyar szabályozás szerinti 3 négyzetmétert nem érte el.
Az indítványozó álláspontja szerint a vizsgálni kért rendelkezés az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. cikkébe ütközik, és a rendelkezés sérti az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésébe foglalt jogot, mely szerint senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése, 12/2010. (XI. 9.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1295_0_2014_inditvany_anonim.pdfIII_1295_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .