Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00742/2021
Első irat érkezett: 04/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.083/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem visszautasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszában - a Győri Törvényszék 6.K.700.422/2020/6. számú ítélete, a Kúria Kf.VII.39.321/2020/4. számú végzése és a a Kúria Kfv.VII.37.083/2021/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó rendőr szolgálati gépkocsival hátmenetben jelzőtáblának ütközött. Felelősségét nem vitatta, így az elsőfokú szerv egyszerűsített eljárásban pénzbírság fenyítést szabott ki rá. A határozat ellen az indítványozó panasszal élt, melyet a másodfokú szerv elutasított. A határozat ellen az indítványozó keresetet nyújtott be, melyet a Győri Törvényszék 6.K.700.422/2020/6. számú ítéletével elutasított.
Az indítványozó az ítélet ellen fellebbezést terjesztett elő, azonban a Kúria Kf.VII.39.321/2020/4. számú végzésével az iratanyagot visszaküldte az elsőfokú bíróságnak azzal, hogy az ítélet téves jogorvoslati kioktatást tartalmaz, ezért tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az elsőfokú bíróság felhívására az indítványozó úgy nyilatkozott, hogy a fellebbezését felülvizsgálati kérelemként kéri figyelembe venni.
A Kúria Kfv.VII.37.083/2021/3. számú végzésével a felülvizsgálati kérelmet visszautasította, mert az indítványozó nem jelölte meg a felülvizsgálat befogadásának indokát.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárások során sérült az indítványozó tisztességes eljáráshoz való joga, mert a Kúria nem tartalma szerint bírálta el a felülvizsgálati kérelmet, és mert a törvényszék - a jogorvoslatra vonatkozó téves tájékoztatás után - csak nyilatkozatra hívta fel őt, hiánypótlásra nem. Nézete szerint a felülvizsgálati kérelem tartalmi szempontú vizsgálata esetén a kérelem érdemi elbírálásának lett volna helye..
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Törvényszék 6.K.700.422/2020/6. számú ítélete
    Kúria Kfv.VII.37.083/2021/3. számú végzése
    Kúria Kf.VII.39.321/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_742_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_742_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.10.12 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_742_2021.pdfSz_IV_742_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.