Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01795/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01635/2015,
.
Első irat érkezett: 06/15/2015
.
Az ügy tárgya: a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény elleni alkotmányjogi panasz (Quaestor károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/18/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzügyi intézmény - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) egésze, másodlagosan a Tv. 1. § (1) és (2) bekezdései, 3. § (1), (3)-(4) bekezdései, 10. § (1)-(7) bekezdései, 11. § (1)-(3) bekezdései, 13. §-a, 14. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A hivatkozott törvény hatálya kizárólag azokra az ügyletekre terjed ki, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata a Quaestor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a Quaestor Zrt. vagy annak a számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvények vásárlására irányult, és az ügyfél az ellenérték fizetési kötelezettségének eleget tett, függetlenül attól, hogy a jogügylet érvényesen létrejött-e, illetve teljesedésbe ment-e.
Az indítványozó álláspontja szerint a diszkrimináció tilalmának sérelme, a tulajdonhoz való jog sérelme, valamint a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos elvének sérelme kirívó jelentőségűvé válik azáltal, hogy a Tv. rendelkezései alapján egyrészről a pozitív diszkriminációhoz szükséges közérdek hiányában a Tv. kihirdetését követően a Quaestor-károsultak különleges szabályoknak megfelelő kártalanításban részesülhetnek, illetve ezen alaptörvény-ellenes pozitív diszkrimináció alapján a Befektető-védelmi Alap tag pénzügyi intézményekeknek a Tv. hatályba lépését követően a Tv. által előírt befizetési kötelezettsége keletkezik, a befizetési kötelezettségre való jogorvoslati lehetőségek biztosítása nélkül. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egésze
  a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény 1. § (1) bekezdés 1. § (2) bekezdés 3. § (1) bekezdés 3. § (3-4) bekezdés 10. § (1-7) bekezdés 11. § (1-3) bekezdés 13. § 14. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1795_0_2015_inditvany.pdfIV_1795_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .