Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01317/2020
Első irat érkezett: 07/30/2020
.
Az ügy tárgya: Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (képviselői szólásszabadság, parlamenti fegyelmi jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselő - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezések 2020. február 1. napjától hatályosak, és az Országgyűlés ülésein a tárgyalási rend fenntartásával és a fegyelmi jogkörrel kapcsolatos szabályokat tartalmaznak.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések sértik az indítványozónak az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése által biztosított szabad véleménynyilvánításhoz való jogát azzal, hogy vele szemben aránytalanul súlyos szankciók alkalmazását helyezi kilátásba, ezzel pedig szükségtelen és aránytalan módon beavatkozik abba, hogy egy országgyűlési képviselő mindenképpen részt vehet a demokratikus közéleti vitákban, és megakadályozza őt a jogállásából fakadó parlamenti feladatok ellátásában. Nézete szerint a fentiek nem összeegyeztethetőek a hatékony politikai demokrácia és a jogállamiság követelményeivel..
.
Indítványozó:
  Dr. Szél Bernadett
Támadott jogi aktus:
  az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1317_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1317_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .