Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01600/2019
Első irat érkezett: 10/04/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és a Ve. 233. § (1) bekezdése alapján - a Győri Ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 2019. október 13-án esedékes önkormányzati választások képviselőjelöltje videót tett közzé a Facebook közösségi oldalon az indítványozó - mint ellenzéki képviselőjelölt - képmásával. A videóban a következő állítás hangzik el: "Az elmúlt évben több, mint kétmilliárd forint értékben történt intézmény felújítás ebben a városban, amelyet a székesfehérvári ellenzék soha, soha nem támogatott." Az indítványozó álláspontja szerint a kisfilmben elhangzott állítás semmilyen szinten nem fedi a valóságot, sőt azzal szöges ellentétben áll.
Az indítványozó kifogást nyújtott be a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértése miatt. Az eljáró Helyi Választási Bizottság (HVB) megállapította, hogy a kifogásolt kijelentés általánosan minősíti a politikai ellenfelek intézmények fejlesztésével kapcsolatos magatartását, a megnyilvánulás ténybeli elemének kisebb súlya van. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró Területi Választási Bizottság (TVB) a HVB támadott határozatát helybenhagyta. A bíróság a TVB sérelmezett határozatát szintén helybenhagyta.
Az indtíványozó álláspontja szerint az Alaptörvény IX. cikk (3) beekzdésének helyes, józan észnek megfelelő, logikai, rendszertani értelmezése alapján a demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás a jelöltre is vonatkozik, így a jelöltek hamis tényekkel nem folytathatnak negatív kampányt, továbbá ezen túlmenően, illetve ezzel együtt az ún. szükségességi és arányossági teszt elvégzése alapján a politikai ellenfél véleménynyilvánításhoz való joga nem élvezhet elsőbbséget az indítványozó jó hírnevének és emberi méltóságának védelménél sem..
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1600_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1600_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.07 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pk.I.25.613/2019/3 of the Győr Regional Court of Appeal (election case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.