Ügyszám: IV/01422/2017
.
Első irat érkezett: 07/04/2017
.
Az ügy tárgya: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A. §-a és a a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a elleni alkotányjogi panasz (BUDA-CASH károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:01/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A. §-a és a a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók a Honvéd Egészségpénztár (HEP) károsultjai. A HEP a Buda-Cash-botrány közvetlen áldozata, mivel a HEP a Buda Regionális Bank Zrt.-nél (BRB Zrt.) tartotta a pénzét. A HEP internetbanki úton átutalási megbízást adott a BRB Zrt. részére, amely azonban nem teljesült, mivel a bank működési engedélyét visszavonták.
A támadott rendelkezések a homogén csoprotot képező HEDP károsultak közül kizárólag a honvédelmi, illetve rendvédelmi állomány tagjainak kártalanítását teszi lehetővé, így a szabályozás diszkriminativ és sérti a jogegyenlőség elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról 1. §
    290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
    valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 61/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1422_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_1422_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.01.16 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..