Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02670/2022
Első irat érkezett: 12/05/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.697/2022/2. számú végzése, valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő; kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók alkotmányjogi panaszukban egyrészt a Miskolci Törvényszék 101.K.701.444/2020/57. számú ítélete és Kúria Kfv.VII.37.697/2022/2. számú végzése, másrészt a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Abtv. 27. §, illetve a 26. § (1) alapján.
Az ügy előzménye, hogy az indítványozók közös tulajdonában álló ingatlant a Magyar Állam a szomszédos ingatlanon működő bánya bővítése érdekében "bányászat" közérdekű célra kisajátította, miután az - eredetileg szántó művelési ágban nyilvántartott - ingatlanon a hatóság a termőföld más célú hasznosítását a bányaüzem bővítése érdekében engedélyezte. Az indítványozók közigazgatási perben vitatták a kisajátítási határozat jogalapját és összegszerűségét is. A Miskolci Törvényszék - a Kúria által felülvizsgált, és hatályában fenntartott - közbenső ítéletével megállapította, hogy a kisajátítás jogalapja fennáll, majd a jelen alkotmányjogi panaszban támadott, 101.K.701.444/2020/57. számú ítéletével az indítványozók keresetét elutasította. A Kúria Kfv.VII.37.697/2022/2. számú végzésével az indítványozók felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta, a döntés elvi tartalmaként rögzítve, hogy a bizonyíték (szakvélemény) értékelését, mérlegelését támadó felülvizsgálati kérelem befogadása elvi jelentőségú jogkérdés hiányában nem indokolt.
Az indítványozók egyrészt a Kúria döntésének alaptörvény-ellenességét állítják, mivel állításuk szerint a bíróság fenntartások nélkül elfogadta a megelőző eljárásban készült szakvéleményt, habár az indítványozók bizonyítási indítványként csatoltak egy más eljárásban készült szakvéleményt, amely alapján az ingatlan forgalmi értéke, és így a kártalanítás összege jelentősen magasabb lett volna. Arra hivatkoznak, hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat sérti, hogy a bíróság nem értékelte a bizonyítékok között az általuk csatolt szakvéleményt, ezért a kártalanítás összege jelentősen elmaradt az őket a tulajdonuk kisajátítása folytán megillető összegtől, ezt követően pedig a Kúria - álláspontjuk szerint nem kellő indokolással - megtagadta a részletes felülvizsgálati kérelmük befogadását. Mindez az Alaptörvény XIII. cikk (1) és (2) bekezdésébe, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütközik. Másrészt azt állítják, hogy a kisajátítási eljárásban felhasznált előzetes szakvéleményre, valamint a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazására vonatkozó támadott jogszabályi rendelkezések sértik az ügyfélegyenlőség elvét, és nem biztosítják az egyenlő bánásmódot a közigazgatási hatósági, valamint a bírósági eljárásban, ezért az Alaptörvény XXIV: cikk (1) bekezdésébe, XV. cikk (1) és (2) bekezdésébe, valamint XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütköznek. .
.
Támadott jogi aktus:
  a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (2) bekezdés
  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdés

  A Miskolci Törvényszék 101.K.701.444/2020/57. számú ítélete, a Kúria Kfv.VII.37.697/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2670_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2670_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .