Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02495/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02294/2012,
.
Első irat érkezett: 03/01/2012
.
Az ügy tárgya: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdés második és harmadik mondatával, a (4), (4a) és (5) bekezdéseivel, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével, illetve az 5. §-ával kapcsolatos alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.05.22.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése és a 71. § (3) bekezdése alapján – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 12. § (3) bekezdés második és harmadik mondata, a (4), (4a) és (5) bekezdései, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (2) bekezdése, illetve az 5. §-a alaptörvény ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Kkt. és a Rendelet támadott rendelkezései reklám célú berendezések elhelyezésének feltételeit, korlátait állapítják meg. Az indítványozó alkotmánybírósági határozatokra, valamint a Német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatár hivatkozva részletezi a véleménynyilvánítás szabadságának, a reklámszabadságnak lehetséges korlátozását. Szerinte a Kkt. hivatkozott rendelkezései se nem szükséges, se nem arányos korlátozást jelentenek, ezért sértik az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát. A Kkt. rendelkezései ellentétesek továbbá az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésével, mivel homogén csoporton belül – a táblák elhelyezésével összefüggésben – önkényes megkülönböztetést valósítanak meg. A Rendelet támadott rendelkezéseivel összefüggésben – az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság gyakorlatára hivatkozással – előadja, azok hatálybalépésüket megelőző időre, visszamenőlegesen állapítanak meg jogellenességet, sértik a „bizalomvédelem” elvét, túllépik a Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja 31. alpontjában kapott felhatalmazást, így ellentétesek az Alaptörvény B. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal..
.
Támadott jogi aktus:
    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény12. § (3) bekezdés második és harmadik mondata, 12. § (4), (4a), (5) bekezdés
    a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, 5. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2495_0_2012_inditvany_anonim.pdfIV_2495_0_2012_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.05.22 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.