Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01324/2019
Első irat érkezett: 08/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.710/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.710/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 8.Bv.2614/2018/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő 2017. január 1. és 2018. szeptember 26. közötti időszak vonatkozásában, a jogszabályban előírt élettér hiányára és ehhez kapcsolódó más, kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körményeire hivatkozva.
Az elsőfokú bíróság a 8.Bv.2614/2018/11. számú végzésével a teljes kérelmezett időszak tekintetében a kérelmet, mint alaptalant elutasította, arra való hivatkozással, hogy a BV.tv. 10/A. § (1) bekezdés szerinti kártalanítást nem alapozhatja meg a kórteremben való elhelyezés. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta az 5.Bpkf.710/2019/2. számú végzésével.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntések nem felelnek meg a kártalanítás jogintézményéhez kötődő céloknak, s miután a jogszabályok szövegét a bíróságok nem azok céljaival és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezték a jogbiztonságot veszélyeztetik, megsérteve ezzel az Alaptörvény B.) cikkébe foglalt jogállamiság követelményét. Szerinte a fogvatartás alapvető jogokat sértő körülményei a rabkórházban is fennálltak és az ennek ellentételezésekénti kártalanítás megtagadása az Alaptörvény embertelen bánásmód tilalmáról szóló III.) cikkébe, az I.) cikkébe foglalt alapjogok korlátozhatóságának követelményébe és az E.) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogbiztonság követelményébe ütközik.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok döntéseikkel közvetlenül megsértették a II.) cikkben foglalt emberi méltósághoz való alapjogát is..
.
Támadott jogi aktus:
  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.710/2019/2. számú végzése, a Szegedi Törvényszék 8.Bv.2614/2018/11. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1324_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1324_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .