Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01780/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01523/2014,
.
Első irat érkezett: 10/28/2014
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10537/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádló jogi képviselete)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/23/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján - a Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10537/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó mint pótmagánvádló vádindítványt terjesztett elő, melyet a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2.B.II.945/2014/2. számú végzésével elutasított. A fellebbezést a Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10537/2014/2. számú végzésével elutasította, mert - az indokolás szerint - a pótmagánvádló jogi képviselője saját nevében terjesztette elő a fellebbezést, amire nincs lehetősége.
Az indítványozó álláspontja szerint a Törvényszék végzése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogot, és a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogot, mert azt a szűkítő értelmezést alkalmazta, hogy csak a pótmagánvádló távollétében biztosítottak a jogi képviselő jogai.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10537/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1780_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1780_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .