Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00811/2020
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00757/2020,
.
Első irat érkezett: 04/27/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.745/2019/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (képmáshoz való jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.745/2019/5/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes megsértette a az I. r. felperes és II. r. felperes (indítványozó) képmáshoz való személyiségi jogát azzal, hogy a kiadásában álló pestisracok.hu internetes portálon megjelent cikkek kommentjei között szerepeltette a felperesek együttes képmását, illetve egy cikkben a II. r. felperes képmását hozzájárulása nélkül jelentette meg. A bíróság kötelezte az alperest a jogsértés abbahagyására oly módon, hogy 15 napon belül tegye felismerhetetlenné a felpereseknek a cikkekben közzétett képmását, valamint az alperest eltiltotta a további jogsértéstől. Kötelezte továbbá a bíróság az alperest közlemény közzétételére, valamint nem vagyin kártérítés megfizetésére.
A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a felperesek keresetét teljes egészében elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti az emberi méltósághoz és a magánszférához fűződő jogait. Indokolásul előadja, hogy ő nem közszereplő, a portálon közzétett fotók felhasználásához az ő hozzájárulását nem kérték. Nézete szerint a bírói gyakorlat következetesen tiltja a képmás öncélú, alapjogsértő felhasználását. Álláspontja szerint a sérelmezett ítélet alkotmányos alap nélkül korlátozza az emberi méltósághoz és magánélethez való jogát, míg a sajtószabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát abszolutizálja.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.745/2019/5/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_811_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_811_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .