Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01785/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01720/2014,
.
Első irat érkezett: 10/28/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/30/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzügyi intézmények - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kúria 2/2014. PJE számú jogegységi határozata 2. és 3. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók részletesen kifejtik a támadott jogszabályok, illetve a jogegységi határozat alaptörvény-ellenességét, szerintük azok sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében, a C) cikk (1) bekezdésében, az E) cikk (1)-(3) bekezdéseiben, az M) cikkében, a Q) cikk (2) bekezdésében, az I) cikk (3) bekezdésében, a XII. cikk (1) bekezdésében, a XIII. cikk (1) és (2) bekezdéseiben, a XV. cikk (1) bekezdésében, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseiben, valamint a 26. cikk (1) bekezdésében foglaltakat. Az indítványozók közösségi jogi rendelkezések megsértése is hivatkoznak. .
.
Indítványozó:
  Raiffeisen Bank Zrt.
  Raiffeisen Lízing Zrt.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
M) cikk
Q) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1785_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_1785_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .